slider

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie projektowania architektonicznego, konstrukcyjnego i urbanistycznego. Do Nas należy przygotowanie całości dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, obejmującej projekt architektoniczno – budowlany, projekty instalacyjne oraz wszelkie niezbędne uzgodnienia, a także uzykanie prawomocnego pozwolenia na budowę. Wszelkie sprawy formalno - prawne załatwiamy w zastępstwie Inwestora.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

Sprawy formalno – prawne w imieniu Inwestora:

Prace projektowe:

Projektujemy:

Ponadto oferujemy: